Все про садових товариствах: права, обов’язки та актуальні зміни в законі

Все про садових товариствах: права, обов’язки та актуальні зміни в законі

IVD.RU

18.10.2019

3

1 зірка
2 зірки
3 зірки
4 зірки
5 зірок

Все про садових товариствах: права, обов’язки та актуальні зміни в законі
3
5
1
7
3

Розповідаємо про те, що собою являє СНП, склад органів управління, статуті, заходи відповідальності, внески та інших важливих правила.

Всё о садовых товариществах: права, обязанности и актуальные изменения в законе

Всё о садовых товариществах: права, обязанности и актуальные изменения в законе

lidokkk474/Fotolia.com

Всё о садовых товариществах: права, обязанности и актуальные изменения в законе

Останнім часом було багато новин про те, які правила СНП змінилися, що вже не актуально, а що все ще залишається в силі. У цій статті ми зібрали повний гід з того, що таке садові некомерційні товариства.

Все про правила СНТ

Особливості СНТ

Органи управління

Статут

Хто може стати членом СНТ

Права та обов’язки

Заходи відповідальності

Дозволені будови

Внески

Реєстр

Збори

Вихід з СНП

Визначення СНТ

СНП — добровільне об’єднання громадян, чиї садові ділянки розташовані компактно на відведеній для садівництва території. Некомерційна природа товариства проявляється в тому, що всі види діяльності, що приносять йому дохід, повинні бути закріплені статутом СНП. Зароблені СНП кошти повинні використовуватися для потреб товариства (наприклад, для приведення в порядок доріг загального користування, пристрої колективної артезіанської свердловини або організації додаткового вивезення сміття) і не можуть розподілятися між його членами.

Товариство має всі атрибути, властиві юридичній особі: власне найменування, зареєстрований статут, печатку, розрахунковий рахунок в банку. Реєструють це об’єднання в податковому органі за місцем знаходження. Крім того, кожне СНП повинна перебувати на обліку в Пенсійному фонді РФ, Фонд обов’язкового медичного страхування, Фонді соціального страхування, а також у статистичних органах, щоб штатні працівники товариства (електрик, бухгалтер) могли отримувати зарплату і належні їм соцвиплати. Товариство веде бухгалтерський облік у відповідності з чинним законодавством, а звітність представляє в місцеву податкову інспекцію.

Всё о садовых товариществах: права, обязанности и актуальные изменения в законе

ShutterStock/Fotodom.ru

СНТ має у власності все майно загального користування (наприклад, суспільні земельні ділянки, надані для садівництва, окремі об’єкти інфраструктури), який створюється за рахунок членських внесків та інших передбачених законом надходжень.

Органи управління СНТ

 • Загальні збори членів об’єднання (вищий орган управління) — своєрідний сход всіх членів товариства, скликаний зазвичай на початку весняно-літнього сезону та перед його закінченням. Збори вирішують найважливіші питання — наприклад, обирає голову та правління.
 • Правління — колегіальний виконавчий орган, підзвітний загальним зборам. Він необхідний для прийняття оперативних рішень і управління справами товариства. Обирається загальними зборами, термін повноважень становить 2 роки.
 • Контроль за фінансово-господарською діяльністю садівничого товариства здійснює ревізійна комісія (вона складається як мінімум з трьох членів) або ревізор. Термін їх повноважень становить 2 роки. Ревізори не має права втручатися в господарську діяльність СНТ і підміняти собою його керівні органи. Суміщення посад голови або члена правління та ревізора теж неприпустимо.

Якщо в СНТ існує фінансова прозорість і кожен член товариства знає, на що йдуть внески і яке майно відноситься до загального, а яке належить персонально йому, стає істотно простіше вирішувати виникаючі питання (наприклад, за чий рахунок навесні буде расконсервирована система водопостачання або організовано вивіз сміття)

Голова правління товариства — обирається загальними зборами голова правління —має право підпису, зберігає печатку, вирішує нагальні питання. Крім того, голова наділений рядом специфічних функцій. Наприклад, у випадку крайньої необхідності він може виступати в ролі нотаріуса (якщо неможливо запросити останнього, щоб запевнити заповіт), видає довідки про перебування на садовій ділянці в літній період (вони потрібні для подання в органи, що відають нарахуванням платежів за послуги ЖКГ, якщо ви живете влітку на дачі і хочете трохи заощадити). Термін повноважень голови та правління зазвичай збігаються. Приймати найбільш важливі рішення (наприклад, про перетворення СНП в акціонерне товариство) голова не має права — це може робити тільки загальні збори.

Голова правління товариства та члени правління несуть відповідальність перед СНП та його членами за збитки, завдані об’єднанню їх діями або бездіяльністю.

Статут товариства

Статут — установчий документ будь-якого садівницького та городницького некомерційного товариства. У зв’язку з прийняттям Федерального закону № 217-ФЗ необхідно розробити новий текст статуту, ознайомити з його проектом членів товариства, затвердити проект статуту на загальних зборах і зареєструвати.

У статуті повинні бути вказані

 • Інформація про товариство.
 • Порядок управління (назва органів управління, їх повноваження, порядок прийняття ними рішень).
 • Склад правління, контрольно-ревізійної групи.
 • Яким чином реалізовано заочне голосування на засіданнях загальних зборів членів товариства.
 • Порядок прийому в члени товариства, виходу та виключення з числа членів товариства.
 • Права та обов’язки членів товариства.
 • Порядок ведення реєстру членів товариства.
 • Як товариство взаємодіє з громадянами.
 • Найменування і розмір внесків, а також відповідальність за порушення зобов’язань щодо їх сплати.
 • Алгоритм створення майна загального користування товариства.
 • Способи зміни статуту.
 • Варіанти реорганізації і ліквідації товариства.
 • Методи забезпечення відкритості діяльності товариства.

Необхідно розуміти, що за правилами снп з 2019 р. і до реєстрації нового тексту статуту ті його складові частини, які суперечать Федеральному закону № 217-ФЗ, не діють. Новий текст статуту повинен бути затверджений рішенням загальних зборів товариства. Зазвичай загальні збори скликаються на початку весняно-літнього сезону. Скликати збори можна і онлайн.

Необхідно пам’ятати, що рішення про внесення змін в статут об’єднання і доповнень до нього або про затвердження статуту в новій редакції приймається загальними зборами членів об’єднання (зборами уповноважених) більшістю в дві третини голосів.

Всё о садовых товариществах: права, обязанности и актуальные изменения в законе

Pixabay

Хто може стати членом садового товариства

Будь-яка фізична особа, обмежень за віком немає. Членам товариства навіть необов’язково мати земельну ділянку у власності, достатньо, щоб одягнув перебував у них на праві довічного успадкованого володіння або постійного (безстрокового) користування. Навіть орендарі земельних ділянок стануть членами товариства з обмеженням строку за договором оренди.

Рішення, які приймає у межах своїх повноважень голова товариства та (або) його правління, обов’язкові для виконання членами товариства (раніше обов’язковими були тільки рішення загальних зборів).

В рамках садового товариства його засновники володіють такими ж повноваженнями, як і рядові члени. Вони не мають ніяких привілеїв, не можуть розпоряджатися майном загального користування.

Садівники, які не входять у товариство, все одно зобов’язані сплачувати внески за придбання, створення, утримання майна загального користування. Розмір щорічного внеску в такому разі встановлюється рівним сумарному щорічного розміру цільових та членських внесків члена товариства.

Всё о садовых товариществах: права, обязанности и актуальные изменения в законе

ShutterStock/Fotodom.ru

Права і обов’язки члена СНТ

Пам’ятайте, що ви одночасно володієте двома статусами — власника ділянки та члена СНТ. Змішувати ці поняття в жодному разі не можна — кожен з статусів передбачає різний набір прав і обов’язків.

Права

Повноваження власника закріплюються нормами цивільного законодавства та відносяться перш за все до самого об’єкта власності, тобто до вашого земельної ділянки та будівель, що знаходяться на ньому. Ваша діяльність як власника землі не повинна заважати або загрожувати дій власників сусідніх ділянок. Слід поважати їхні права, дотримуватися екологічне законодавство, правила протипожежної безпеки, норми техніки безпеки при поводженні з електрикою і газом.

Друга група прав і обов’язків, що відносяться до вашого членства в товаристві, описується і закріплюється в статуті СНП. Саме ці права і обов’язки ми будемо розглядати.

Вступаючи в СНТ, ви наделяетесь головним повноваженням — самостійно господарювати на своїй земельній ділянці відповідно до його призначення. Будь-які обмеження цього права понад статуту і закону не допускаються. Ви отримуєте право на користування спільною власністю товариства в порядку і на умовах, закріплених статутом. Якщо товариство ліквідується, кожен з його членів може одержати належну йому частку майна загального користування в матеріальному вираженні.

Ви маєте можливість розпоряджатися своєю земельною ділянкою та іншим майном, якщо вони на підставі закону не вилучені або не обмежені в обороті (наприклад, на час дії на території вашого регіону режиму надзвичайної ситуації, введеного з-за природних катаклізмів). Продаючи власний ділянку або її частину, ви вправі одночасно відчужувати на користь набувача свою частку майна загального користування.

Ви маєте право обирати і бути обраним в органи управління та органи контролю СНП, можете брати участь в обговоренні порядку денного загальних зборів, пропонувати включити в неї будь-які питання або навіть запропонувати нову повістку, обґрунтувавши свою позицію. У разі необхідності член товариства може звертатися в органи управління з різними пропозиціями, однак вони повинні бути реальними і здійсненними.

З 2017 року членам садівничих об’єднань на їхню вимогу надається значно ширший перелік документів.

Всё о садовых товариществах: права, обязанности и актуальные изменения в законе

Unsplash

Перелік документів на вимогу садівника

 1. Статут садівницького, городницького або дачного некомерційного об’єднання, а також внесені зміни до статуту, свідоцтво про реєстрацію відповідного об’єднання.
 2. Бухгалтерську (фінансову) звітність об’єднання, прибутково-видатковий кошторис об’єднання і звіт про виконанні цієї кошторису.
 3. Документи, що підтверджують підсумки голосування на загальних зборах членів садівницького, городницького або дачного некомерційного об’єднання (та навіть бюлетені та довіреності на голосування), а також рішення членів об’єднання при проведенні загальних зборів у формі заочного голосування.
 4. Правовстановлюючі документи на майно загального користування.
 5. Інші передбачені статутом садівницького, городницького або дачного некомерційного об’єднання громадян та рішеннями загальних зборів членів об’єднання внутрішні документи.

Всі перераховані документи надаються для ознайомлення. Правління товариства зобов’язане надати копії документів з наведеного переліку, а стягується об’єднанням за надання копій плата не може перевищувати витрати на їх виготовлення (в документах товариства повинна з’явитися інформація про те, скільки буде коштувати виготовлення копій з необхідних садівникам документів).

Обов’язки

 • Тягар утримання земельної ділянки і несення відповідальності за порушення законодавства. Ділянку необхідно використовувати згідно з його цільовим призначенням. Не можна завдавати шкоди землі як природного і господарського об’єкту, зокрема застосовувати такі способи обробки грунту, боротьби з шкідниками і виконувати інші дії, які призводять до погіршення санітарно-епідеміологічної обстановки на території СНП і за його межами. Наприклад, у товариствах, розташованих на торфовищах, може бути закріплена заборона на влаштування вигрібних ям у вбиральнях.
 • Дбайливе ставлення до громадського майна.
 • Виконання агротехнічних вимог, установлених режимів, обмежень, обтяжень та сервітутів при освоєнні ділянки.
 • Дотримання правил внутрішнього розпорядку (вони повинні бути відомі всім членам СНТ). До таких вимог належать, наприклад, дотримання тиші з 23 до 6 год, підтримання чистоти не тільки на своїй ділянці, але і на території товариства.
 • Своєчасне внесення всіх внесків в порядку, встановленому загальними зборами, їх сплата пені у разі прострочення платежів. Це ж правило стосується сплати податків і зборів в бюджет держави, а також внесення платежів за спожиту електроенергію.
 • Забезпечення відповідності будівель і споруд містобудівних, будівельних, екологічних, санітарно-гігієнічним, протипожежним та іншим вимогам.
 • Участь у заходах, що проводяться СНП, у тому числі у загальних зборах, а також виконання рішень загальних зборів і правління товариства.

Всё о садовых товариществах: права, обязанности и актуальные изменения в законе

Pixabay

Заходи відповідальності членів СНТ

СНТ має право застосовувати визначені законом і статутом заходи відповідальності до своїх членів, які порушують правила дачно-садового гуртожитку. Всі заходи впливу можна розділити на дисциплінарні і матеріальні.

Відразу відзначимо, що правління товариства має право застосовувати заходи впливу не у всіх випадках. Наприклад, голова або правління СНТ не можуть примусити садівника, який в порушення СНиП 30-02-97 побудував житловий будинок в 1 м від паркану, перенести його на належну відстань. Однак винесене в такому випадку попередження про недотримання норм статуту та вимог будівельних правил суттєво полегшить життя голови при черговій перевірці.

Фактично товариство може впливати на порушника з допомогою попередження і штрафу. Ті, хто має намір включити в статут положення про можливість позбавити винного права власності на ділянку, повинні знати, що воно не відповідає законодавству. Право власності захищається законом, тому ні голова, ні загальні збори не мають можливості винести таке рішення. Порушника можна виключити з членів товариства і відмовитися укладати з ним договір на користування об’єктами спільної інфраструктури — такі повноваження у СНТ є.

Матеріальна відповідальність

Почнемо з матеріальної відповідальності, вона, як правило, особливо цікавить будь-якого члена товариства. Перш за все, статутом СНТ може бути передбачена відповідальність за прострочення платежів — пеня. Щоб мінімізувати шкоду, заподіяну товариству неплатниками, загальні збори вправі прийняти рішення про стягнення з боржника пені за прострочення платежу і визначити її розмір (наприклад, 0,1% за кожен день затримки). Проте однієї матеріальної заходи впливу для неплатника може виявитися недостатньо. Тому зазвичай у статуті передбачено положення про те, що при простроченні платежу довше визначеного часу (наприклад, понад 2 міс) абонента відключають від електромережі, якій за договором з енергозбуту розпоряджається товариство. Подачу електроенергії відновлюють в порядку черговості після погашення заборгованості та оплати витрат по включенню згідно з калькуляцією, що складається адміністрацією СНП.

Правила установки парканів у СНП і несення в статут вимог різноманітних Сніпов не допоможе змусити недбайливих дачників зменшити висоту заважає всім паркану, але захистить товариство при перевірках, що проводяться пожежниками, екологічними та іншими службами. Голова правління будуть вправі винести попередження про порушення будівельних правил

Матеріальну відповідальність несе садівник і за шкоду, заподіяну товариству або його окремим членам. Величину шкоди оцінює комісія, спеціально створена правлінням. За деякі провини розмір штрафу встановлюється заздалегідь, наприклад, за недотримання тиші вночі або за викидання побутового сміття на сусідню ділянку.

Карати за ті проступки, які зафіксовані в Кодексі РФ про адміністративні правопорушення або Кримінальному кодексі РФ, товариство в особі голови правління або загальних зборів не має права. Такі повноваження є лише у правоохоронних органів.

Дисциплінарна відповідальність

Тепер розглянемо дисциплінарну відповідальність. Саме серйозна міра впливу — виключення з членів товариства. Ця міра носить винятковий характер і може застосовуватися в обмеженій кількості ситуацій, а саме в наступних випадках: невикористання ділянки за прямим призначенням протягом строку, визначеного статутом СНП, систематичне злісне ухилення від сплати внесків, заподіяння значної шкоди загальній інфраструктурі товариства.

Всё о садовых товариществах: права, обязанности и актуальные изменения в законе

Unplash

Правила будівництва для СНП

Правила побудови для СНП визначаються згідно з містобудівними, будівельними, екологічними, санітарно-гігієнічними, протипожежними та іншими встановленими вимогами (нормами, правилами і нормативами) будівництво та перебудову будівель і споруд на земельному наділі.

У законі визначено:

 1. На садовій земельній ділянці можуть бути зведені житлова будівля, господарські будівлі та споруди.
 2. На дачній земельній ділянці — житлова будівля або житловий будинок, господарські будівлі та споруди.
 3. На городній земельній ділянці — некапітальні житлові будинки, господарські будівлі та споруди.

З 1 січня 2017 р. підставою для державного кадастрового обліку нерухомості дачників будуть технічні плани будівель. Для їх оформлення необхідно звернутися в БТІ або до кадастровим інженерам, які проведуть заміри, вирахують точні координати будинку і складуть технічний план.

Ціни на роботу залежать від площі об’єкта. Мінімально оформлення технічного плану будови коштує близько 8 тис. руб. і займає близько тижня.

Здати документи на реєстрацію прав та кадастровий облік об’єктів нерухомості можна в будь-якому підрозділі Росреестра, де здійснюється прийом-видача документів, незалежно від розташування вашої ділянки та будови. Крім того, зберігається можливість віддаленого звернення за послугою через інтернет-портал.

Внески

Нові правила СНП регулюють і внески, які ділять на членські та цільові.

На що витрачаються членські внески

 • Утримання майна загального користування товариства, в тому числі сплата орендних платежів за дане майно.
 • Здійснення розрахунків з організаціями — постачальниками ресурсів для потреб членів товариства та операторами по поводженню з твердими комунальними відходами на підставі укладених договорів.
 • Благоустрій земельних ділянок загального користування товариства.
 • Охорона території ведення садівництва чи городництва та забезпеченням у межах такої території пожежної безпеки.
 • Проведення аудиторських перевірок товариства.
 • Виплата заробітної плати за трудовими договорами.
 • Організація та проведення загальних зборів.
 • Сплата податків і зборів, пов’язаних з діяльністю товариства.

На що витрачаються цільові внески

 • Підготовка документів, необхідних для утворення земельної ділянки, що перебуває у державній або муніципальній власності, для подальшого надання товариству такої земельної ділянки.
 • Підготовка документації по плануванні території стосовно до території ведення садівництва або городництва.
 • Проведення кадастрових робіт для цілей внесення в Єдиний державний реєстр нерухомості відомостей про садових або городніх земельних ділянках, земельних ділянках загального користування.
 • Створення або придбання необхідного майна загального користування.
 • Реалізація заходів, передбачених рішенням загальних зборів членів товариства.

Розмір внесків визначається на підставі фінансово-економічного обґрунтування.

Всё о садовых товариществах: права, обязанности и актуальные изменения в законе

vvoe/Fotolia.com

Чим може допомогти реєстру

Організувати взаємодію з активними членами дачного співтовариства, і з тихонями, і з тими, чия «хата скраю», частково допоможе список власників ділянок, які знаходяться на території СНП. Ведення такого реєстру стало обов’язковим ще у 2016 р.

Збір, зберігання і обробка персональних даних регулюються Федеральним законом «Про персональних даних». Цим же законом регулюється захист інформації про кожного з садівників-городників.

У реєстрі зазначаються

 • Паспортні дані власника земельної ділянки.
 • Кадастровий номер ділянки.
 • Умовний номер ділянки (за прийнятою в товаристві нумерації).
 • Контакти власника ділянки (поштова адреса, номер телефону, адреса електронної пошти).

Садівники зобов’язані попереджати правління, якщо персональні дані змінюються.

Теоретично для збору інформації про «засекречених» членів дачного товариства голова (правління) можуть звернутися до суду. Але є і менш радикальний шлях. Спілкування за допомогою месенджерів або через сайт товариства в інтернеті дозволить оповістити садівників про те, які нагальні проблеми необхідно вирішити, коли буде чергове загальні збори, будуть перевыбирать голови, які цільові внески заплановані на рік.

Мобільними телефонами користуються багато, напевно в оточенні власника ділянки будуть і володарі смартфонів, які зможуть при необхідності передати інформацію.

Загальні збори членів товариства

Загальні збори правомочні, якщо на ньому присутні більше ніж 50 % членів товариства (якщо у Статуті не зазначено інше). Члени об’єднання мають право брати участь у голосуванні особисто або через свого представника, повноваження якого повинні бути оформлені довіреністю, завіреною головою товариства (така функція у голів товариств залишилася і після прийняття Федерального закону № 217-ФЗ).

Якщо ж збори проводиться у позачерговому порядку за ініціативою групи членів товариства, довіреності підписує обраний на зборах ініціативної групи голова (він також може називатися керівником) ініціативної групи.

При проведенні загальних зборів важлива координація дій всіх органів управління.

Що має голова на зборах

 • Проінформувати членів товариства про дату проведення зборів та їх порядку.
 • Забезпечити дотримання права кожного садівника на отримання інформації про діяльність органів управління та органів контролю товариства.
 • Провести підрахунок голосів.
 • Організувати документування рішень, прийнятих зборами.

Де розмістити інформацію про результати зборів

 • За адресою, вказаною в реєстрі товариства.
 • На сайті товариства (при його наявності).
 • На спеціальному інформаційному стенді, розташованому в межах території товариства.
 • У повідомленні в засобах масової інформації, визначених суб’єктом РФ.

Незалежно від форми оповіщення у членів правління повинно залишитися документальне підтвердження, що інформація про порядок зборів була доступна всім членам товариства. Для цього необхідно зберегти текст оголошення, сфотографувати розміщене на стенді оголошення, надіслати оголошення (або фотографію оголошення, розміщеного на стенді) в месенджері і за адресами електронної пошти, розмістити його на сайті (зробивши після цього знімок екрану і зберегти його).

Можна провести збори онлайн

Юридична і технічна можливість для цього є, але технічні можливості для цього є.

Почнемо з юридичної можливості. З одного боку, як і раніше, у Федеральному законі № 217-ФЗ закріплена можливість очно-заочного голосування (через представників або за дорученням). Також закон закріплює можливість проведення зборів на будь-якій зручній для цього майданчику.

Технічна можливість для такого голосування також є. Існують програми і інтернет-сервіси.

Проведення онлайн-зборів зручно, так як дозволяє підлаштуватися під більшість власників і узгодити зручний час для проведення зборів. А також своєчасно оповістити всіх про проведення зборів, підрахувати результати голосування в автоматичному режимі і зафіксувати всі рішення в протоколі.

Такі сервіси розробляються індивідуально, і для цього потрібно виділити чималу суму з бюджету.

Всё о садовых товариществах: права, обязанности и актуальные изменения в законе

Pixabay

  Вихід з СНП

  При бажанні садівник-любитель може добровільно вийти з некомерційного об’єднання з одночасним укладенням з таким об’єднанням договору про порядок користування і експлуатації інженерних мереж, доріг та іншого майна загального користування. Перешкоджати цьому керівництво товариства не має права. З іншого боку, законом не закріплено, що не можуть бути збільшені тарифи на воду, плата за технічне обслуговування території, електрифікацію, охорону, використання, наприклад, загальної гостьової парковки або дитячого майданчика для дачника-індивідуала.

  Кожен садівник може вийти з СНП, написавши відповідну заяву в правління. Проте вийти з СНП, виключивши при цьому свою земельну ділянку з територіальних кордонів товариства, вкрай складно. Потрібно домогтися зміни генплану СНП і приєднання вашої ділянки до сільського поселення або визнання його хутором або фермою, а місцева адміністрація навряд чи піде на це. Непродуманість дій при виході з товариства може привести не до довгоочікуваного звільнення від фінансового свавілля, звичайного для деяких СНП, а, навпаки, до істотних витрат. Щоб продовжувати користуватися спільною інфраструктурою, належить укласти договір з СНП (хоча відмова від цього не перешкоджає виходу з товариства). Якщо умови стандартного договору для вас неприйнятні, можна скласти протокол розбіжностей з уточненням формулювання спірних пунктів (він буде прикладений до договору) або новий, узгоджений варіант договору.

  Фактично становище садівника-індивідуала відрізняється від статусу члена СНТ виключно відсутністю можливості голосувати на загальних зборах, а розмір плати за користування теоретично не повинен перевищувати суму членських внесків. Якщо голова правління не прийняв заяву про вихід, садівник може звернутися до суду з позовом про визнання свого членства припиненим.

  Зрозуміло, кожне товариство може передбачати специфічні зобов’язання або додаткові права для своїх членів, якщо це необхідно. Головне, щоб вони не суперечили чинному законодавству та здоровому глузду.

  • Всё о садовых товариществах: права, обязанности и актуальные изменения в законе

   Закони та фінанси

   Як перетворити садове товариство в сільське поселення

  Back to Top