Команди командного рядка

Команди командного рядка

Команды командной строки

Командний рядок, по суті, являє собою текстовий інтерфейс між людиною і комп’ютером, завдяки якому комп’ютера даються інструкції з допомогою введення текстових команд. Інтерфейс командного рядка протиставляється систем управління програмою на основі меню, а також різних реалізацій графічного інтерфейсу.

Скористатися командним рядком дуже просто: натисніть сполучення клавіш WIN+R, після чого з’явиться невелике вікно «Виконати». Наберіть в ньому команду cmd і натисніть ОК.

Команды командной строки

Також командний рядок можна відкрити через меню «Пуск». Достатньо один раз натиснути на кнопку «Пуск» і пройти по шляху «Всі програми» — «Стандартні» — «Командний рядок». Тобто нічого складного. Але іноді потрібно відкрити командний рядок від імені адміністратора. Для цього можна скористатися ще одним способом: натисніть кнопку «Пуск», у рядку «Знайти програми та файли» напишіть cmd і побачите значок командного рядка. Наведіть на нього курсор миші, після чого натисніть на праву кнопку і виберіть «Запуск від імені адміністратора».

Команды командной строки

Ну а тепер переходимо до найцікавішого.

Основні команди командного рядка

APPEND — дозвіл програмі відкривати файли даних у зазначених папках, начебто вони знаходяться у поточній папці.

ARP — перегляд і редагування таблиць ARP (Address Resolution Protocol).

ASSOC — висновок або зміна зв’язку між розширеннями імені і типами файлів.

AT — запуск програм і команд в заданий час.

ATTRIB — перегляд та модифікація властивостей файлів.

BCDBOOT — засіб, який використовується для створення системного розділу або відновлення середовища завантаження, розташованої в системному розділі.

BREAK — блокує або розблокує розширену обробку CTRL+C в системі DOS.

BCDEDIT — засіб, призначений для управління даними конфігурації завантаження.

BOOTCFG — настроювання параметрів файлу Boot.ini.

BOOTSECT — редагування завантажувальних секторів для забезпечення завантаження NTLDR або BOOTMGR.

CACLS — перегляд або редагування файлів виборчих таблиць керування доступом (ACL — Access Control List).

CALL — виклик одного пакетного файлу з іншого без завершення виконання першого файлу.

CD — Change Directory, тобто зміна каталогу.

CHANGE — зміна налаштувань сервера терміналів.

CHGLOGON — використовується для перегляду або зміни деяких параметрів сервера терміналів Windows Terminal Services.

CHKDSK — перевірка диска з наступним висновком звіту.

CHCP — висновок або завдання кодування.

CHKNTFS — показує чи змінює діагностику накопичувача під час завантаження.

CHDIR — виведення імені або зміна поточного каталогу.

CHOICE — організація діалогу з користувачем при виконанні командного файлу.

CIPHER — зміна або відображення шифрування папок або файлів в NTFS-розділах.

CLS — очистка вікна командного рядка.

CMD — запуск командного рядка. Можна запустити будь-яку кількість копій і вони будуть працювати незалежно один від одного.

COLOR — зміни та встановлення кольору тексту і фону вікна командного рядка.

COMP — команда показує і порівнює вміст двох файлів.

CONVERT — перетворення файлової системи FAT в NTFS.

COMPACT — зміна і висновок відомостей про стисненні файлів в NTFS.

COPY — команда дозволяє копіювати файли та каталоги в інше місце.

COUNTRY — ця команда дозволяє MS-DOS використовувати для відображення часу, дати і грошової одиниці формати, прийняті в різних країнах.

DATE — виводить поточну дату і час в різних форматах і дозволяє встановлювати системний час.

DEBUG — запускає відладчик Windows.

DEFRAG — запуск програми дефрагментації диска.

DEL та ERASE — дозволяють видалити один або декілька файлів у вказаному шляху.

DevCon — аналог диспетчера пристроїв.

DIANTZ — створення архівів .cab.

DIR — виводить список файлів та підкаталогів, що знаходяться в заданому каталозі.

DISKPART — засіб дозволяє управляти об’єктами (дисками, розділами чи томами) з допомогою сценаріїв або команд, що вводяться з командного рядка.

DOSKey — редагування і повторний виклик команд Windows, а також створення макросів DOSKey.

DRIVERQUERY — відображення інформації про встановлених драйверах.

ECHO — команда ECHO виводить текст на екран консолі.

EDIT — запуск редактора MS-DOS.

ENDLOCAL — закінчення використання локального оточення в пакетному програмі.

EVENTCREATE — команда, що дозволяє адміністратору створити запис про особливу подію в зазначеному журналі подій.

EXIT — завершення роботи командного рядка.

EXPAND — розпакування стислих файлів.

FC — порівняння вмісту файлів (порівняння декількох файлів і їх вмісту).

FIND — пошук рядка символів в файлі або декількох файлах.

FINDSTR — пошук рядків у файлах з використанням регулярних виразів зазначеної системи.

FINGER — висновок інформації про користувачів зазначеної системи.

FOR — запуск певної команди для кожного файла з заданого безлічі.

FORMAT — форматування диска.

FSUTIL — управління файловою системою.

FTP — програма передачі файлів (FTP-клієнт).

FTYPE — перегляд і зміна розширень файлів, а також пов’язаних з ними програм.

GETMAC — відображення MAC-адреси мережевого адаптера комп’ютера.

GOTO — у пакетної програмі передає керування Windows XP в рядок, визначену міткою.

GPRESULT — команда GPRESULT виводить на екран результуючу політику (Resultant Set of Policy, RSOP) для користувача або комп’ютера.

GPUPDATE — оновлює як локальні параметри групової політики, так і параметри на основі Active Directory, включаючи параметри безпеки на комп’ютері, де виконується команда.

HELP — виклик довідки командного рядка.

HOSTNAME — відображення імені комп’ютера.

IF — призначення, параметри і приклади використання оператора умовного виконання команд IF в командних файлах Windows.

IPCONFIG — висновок маски підмережі, стандартний шлюз та інформації про IP.

LABEL — редагування, в тому числі створення і видалення міток тома дисків.

LOGMAN — управління монітором оцінки продуктивності системи.

LOGOFF — завершення сеансу системи.

LPR — напрям друку на принтер.

MAKECAB — архівація файлів формату CAB.

MEM — висновок відомостей про використання пам’яті.

MD — створення нової папки.

MKLINK — створює символічні і жорсткі посилання.

MODE — настройка системних пристроїв.

MORE — посторінковий висновок у консолі.

Команду mountvol — перегляд, створення і видалення точок монтування томів.

MOVE (переміщення, а також перейменування файлів і каталогів.

MOVEFILE — дозволяє перемістити або видалити зайнятий файл при наступному завантаженні системи.

MSG — відправка повідомлень користувачу.

NBTSTAT — відображення статистичних даних NETBIOS через TCP/IP (NetBT)

NET — пакет додатків, необхідний для роботи з мережею.

NETCFG — управління мережевими адаптерами, протоколами, сервісами і клієнтами.

NETSH — локальне відображення і зміна параметрів мережі.

NETSTAT — відображення статистики протоколів і мережевих підключень TCP/IP.

NSLOOKUP — виведення інформації DNS в командному рядку.

OPENFILES — виведення і керування списком відкритих папок і файлів в системі.

PATH — висновок інформації про прихований мережах і втрати даних.

PATHPING — трасування маршруту з можливістю оцінки якості ділянок траси.

PAUSE — призупинити сценарію при виконанні командного файлу.

PING — перевірка доступності сайту.

POPD — змінює поточний каталог на каталог, збережені командою PUSHD.

POWERCFG — змінює параметри електроживлення і налаштовує комп’ютер для використання за замовчуванням очікування або сплячого режиму.

PRINT — друк текстового файлу.

PROMPT — зміна запрошення командного рядка.

PUSHD — збереження поточного шляху каталогу для використання POPD командою.

QPROCESS — висновок інформації про стан процесів.

QUERY — команда відображає всі процеси, запущені на сервері терміналів. Також відображається ім’я користувача, який запустив процес.

QUSER — команда для перегляду інформації про активних сесіях на сервері.

RASDIAL — інтерфейс зв’язку з командного рядка для клієнта віддаленого доступу.

RASPHONE — управління сеансами віддаленого доступу.

RD — видалення каталогу або папки.

REAGENTC — використовується для налаштування способу завантаження середовища відновлення Windows і образу для відновлення скинути однією кнопкою, а також для адміністрування параметрів відновлення і налаштувань.

RECOVER — зчитування файлів, секторів і відновлення інформації, яка ще може бути зчитана.

REG — відображення, додавання та зміна інформації в розділах реєстру.

REGSVR32 — реєстрація або скасування реєстрації файлів DLL.

REM — додавання коментаря в пакетні файли або файли налаштування.

RENAME або REN — дозволяє змінювати назви файлів або папок.

REPLACE — змінює або додає файли.

RESET — утиліта скидання служб терміналів.

RMDIR — видалення каталогу (папки).

ROUTE — обробка таблиць мережі маршрутів.

RUNAS — запуск програми від імені іншого користувача.

RUNDLL32 — дозволяє запускати деякі команди-функції, закладені в DLL-файли.

SC — управління службами Windows і встановлення зв’язку з NT Service Controller.

SCHTASKS — управління планувальником завдань.

SET — встановлює, видаляє і переглядає змінні середовища.

SETLOCAL — виробляє локалізацію змін середовища в пакетному файлі.

SETX — створення та видалення змінної середовища.

SFC — програма перевірки системних файлів Windows.

SHADOW — дозволяє спостерігати за одним сеансом служб терміналів.

SHIFT — змінює положення пакетних параметрів в пакетних файлах.

SHUTDOWN — завершення сеансу, вимикання або перезавантаження комп’ютера.

SORT — сортування рядків в текстовому файлі.

START — запуск програми або командного файлу.

SUBST — призначення заданому шляху імені накопичувача.

SYSTEMINFO — виводить інформацію про систему.

TASKKILL — завершення одного або кількох процесів одночасно.

TASKLIST — виведення списку запущених додатків і служб системи.

TIME — відображення, а також встановлення системного часу.

TELNET — telnet-клієнт системи (програма для обміну текстовою інформацією між комп’ютерами в інтернеті).

TIMEOUT — дозволяє встановити певний період очікування в передачі пакетних файлів.

TITLE — дозволяє змінювати заголовок вікна командного рядка.

TRACERT — службова комп’ютерна програма, призначена для визначення маршрутів прямування даних в мережах TCP/IP.

TREE — відображення директорії накопичувача в зручному наочному вигляді.

TYPE — виводить вміст текстових файлів на екран монітора.

VER — показує версію операційної системи.

VERIFY — перевіряє коректність запису файлів на диск та виводить статус перевірки.

VOL — висновок мітки і серійного номера томи для диска.

W32TM — діагностика служби часу.

WHERE — визначає місце розташування файлів.

WHOAMI — інформація про користувача.

WINRM — віддалене керування Windows за допомогою інтерпретатора.

WINSAT — тест оцінки продуктивності системи.

WMIC — виводить WMI в командному рядку.

XCOPY — копіювання файлів і папок в системі.

Back to Top